FANDOM


A Coruña

Kilometer Querschnitt Knoten Beschreibung
1 km  ? RQ s2-2s  ?
2 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle A Coruña
3 km  ? RQ s2-2s  ?
4 km  ? RQ s2-2s  ?
5 km  ? RQ s2-2s  ?
6 km  ? RQ s2-2s  ?
7 km  ? RQ s2-2s  ?
8 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Arteixo A-6
9 km  ? RQ s2-2s  ?
10 km  ? RQ s2-2s  ?
11 km  ? RQ s2-2s  ?
12 km  ? RQ s2-2s  ?
13 km  ? RQ s2-2s  ? TR Riloil
14 km  ? RQ s2-2s  ?
15 km  ? RQ s2-2s  ?
16 km  ? RQ s2-2s  ?
17 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Paiosaco
18 km  ? RQ s2-2s  ?
19 km  ? RQ s2-2s  ?
20 km  ? RQ s2-2s  ?
21 km  ? RQ s2-2s  ?
22 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Laracha
23 km  ? RQ s2-2s  ?
24 km  ? RQ s2-2s  ?
25 km  ? RQ s2-2s  ?
26 km  ? RQ s2-2s  ?
27 km  ? RQ s2-2s  ?
28 km  ? RQ s2-2s  ?
29 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Carballo-E
30 km  ? RQ s2-2s  ?
31 km  ? RQ s2-2s  ?
32 km  ? RQ s2-2s  ?
33 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Carballo-N
34 km  ? RQ s2-2s  ?
35 km  ? RQ s2-2s  ? Anschlussstelle Carballo-O 552
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.